ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 
 
   

ข้าราชการ

 
   

ลูกจ้าง

 
   
 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา